Hakkımızda...

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV), özgür ve eşit insanların yaşayacağı başka bir dünya için on yıllardır mücadele eden insanlarca kuruldu.

Oğuzhan Müftüoğlu, Can Yücel, Rıfat Ilgaz, Korkut Boratav, Fikret Başkaya, Emil Galip Sandalcı, Halit Çelenk, Aytaç Arman’ la birlikte eğitim, bilim, sanat, emek dünyasından bir araya gelen kurucular ,1993 yılında TAKSAV çatısı altında bir araya geldiler.

TAKSAV, başka bir hayatı mümkün kılmak için insanları bilim, sanat, siyaset alanlarında yaratıcılığı ön planda tutan, dayanışma ruhunu temel alan bir anlayışla birleştirmeyi amaç edindi.

TAKSAV, kuruluşundan bu yana toplumsal sorunlara bilim ve sanatla müdahale etme çabasında. Görünenin ardındaki gerçeği sanatın, bilimin ışığında aydınlatmanın yollarını arıyor. Dünyayı, ülkemizi, yaşadığımız toplumu anlamanın, dönüştürmenin yolunun yaratıcılığın ışığıyla, akılla, bilimle, dayanışma ile gerçekleşebileceğine inanıyor.

TAKSAV, atölye çalışması, panel, söyleşi, etkinlikler, festivaller düzenliyor. Ülkemizin yüz akı aydınlar, sanatçılar, bilimcilerle öğrencileri, çocukları, gençleri, kadınları buluşturuyor. Susup dinlemeyi, oturup seyretmeyi değil birlikte konuşmayı, birlikte yaratmayı, dayanışmayı ve değiştirmeyi önemsiyor. Acı ve zor zamanları yazıyla, tiyatroyla, sinemayla, söyleşilerle, şiirle, edebiyatla aşmaya çalışıyor.

TAKSAV, hayatın yeniden ve arkadaşça üretilebileceğine olan güveni yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bireyciliğin, insansızlaştırmanın, kültürel yabancılaşmanın karşısına ortaklaşmayla çıkıyor. Eşitlikçi, dayanışmacı, insanın tüm yaratıcılığını özgürce yaşayacağı bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor.

TAKSAV yarin yanağından gayri her yerde hep beraber diyenlerin vakfı.

TAKSAV, gücü kadar üreten, ürettiğini paylaşan, ihtiyacı kadar tüketen insanlara ve onun devrimci yoluna inananların vakfı

 

Prof. Dr. Selçuk Candansayar

TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı