Pandeminin başladığı günden bugüne kadar bilimsel gerçeklikten uzak bahaneler ve yasaklarla en büyük darbe müziğe, müzik emekçilerine oldu.
Kapalı ortamda maske zorunluluğunun da kaldırılmasıyla birlikte pandemi yasaklarının hemen hemen sona erdiği bugünlerde iki yıldır süren müzik yasağının saat 01.00’a alınması, konserlerin, festivallerin iptal edilmesi tamamen bilime aykırı ve çağdışıdır.
Hiçbir hukuki dayanağı olmayan yasaklar derhal son bulmalıdır.