Yönetim Kurulumuz üyesi, arkadaşımız, yoldaşımız, alçakgönüllü devrimcimiz Nevzat Uğurel'i kaybettik. Yıldızlar yoldaşı olsun!