Ankara'da Redaksiyon Dergi ve TAKSAV ortaklıklığında 21. Yüzyılda Kurucu Fikirler Sempozyumu gerçekleşti.

Fatsa'nın efsane Belediye Başkanı Fikri Sönmez'in anısına düzenlenen sempozyumda birbirinden değerli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

 

1’inci gün:

>>Fikri Sönmez Anısına Sinevizyon, Fatsa Deneyimi ve Kadınlar - Şafak Aydın

>>I. Oturum: Direniş ve Halk Meclisleri Fikri: Deneyimler ve Güncel Arayışlar:

Melih Pekdemir, Aydın Akyazı, Gamze Yücesan Özdemir

>>II. Oturum: Kapitalizmin Krizi ve Krize Karşı Sol Alternatif Arayışları

Hayri Kozanoğlu, Sungur Savran, Fikret Başkaya

>>III. Oturum: Halk Egemenliği, Laiklik ve Kamusallık

Filiz Çulha Zabcı, Güven Gürkan Öztan, Aysun Gezen

2’nci gün:

>>I. Oturum: Halk Egemenliği, Emperyalizm ve Sınıf

Korkut Boratav, Kansu Yıldırım

>>II. Oturum: Seçime Giden Süreçte Türkiye, Sol Strateji ve Politika

Alper Taş, İlhan Cihaner ve Güray Öz